റബ്ബർ റോളർ

  • Rubber Roller

    റബ്ബർ റോളർ

    ചൈനയിലെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത റബ്ബർ റോളർ നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഫീൽഡുകൾക്കായി വിവിധ റോളറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.